Nuohoukset

IV-Kanavan nuohoukset:

PUHTAAMPI JA TERVEEMPI SISÄILMA LUO VIIHTYVYYTTÄ JA LISÄÄ PALOTURVALLISUUTTA!

Nuohoukset: Hengittämämme sisäilma on harvoin puhdasta. Sisäilman laatuun vaikuttavat erilaiset kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi; ilman liikenopeus, ilmankosteus, lämpötila sekä sisäilman sisältämät kaasu- ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet.

Energiataloudellisista syistä rakennukset on nykyään tehty tiiviiksi, jolloin koneellisen ilmanvaihdon toimivuuden merkitys on kasvanut. Ilmastointilaitteita ja -kanavia on huollettava sekä puhdistettava, jotta sisäilman laatu pysyy hyvänä.

Sisäilmassa esiintyy samoja epäpuhtauksia kuin ulkoilmassakin. Lisäksi siinä on myös muita epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin esimerkiksi ruuan valmistuksesta, tupakan poltosta, tulisijojen lämmityksestä ja lemmikkieläimistä. Kosteuvahinkojen seurauksena voi talon rakenteissa ja ilmassa olla suuriakin määriä homesienten itiöitä.

Työpaikoilla epäpuhtauksia tuottavat koneet, kemikaalit ja erilaiset työn suoritukset. Epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa muun muassa silmien, hengityselinten ja limakalvojen ärsytysoireita, väsymystä ja iho-oireita.

Ilmastointikanaviin kertyvä pöly, rasva sekä kondensoituva kosteus toimivat mikrobien, bakteerien ja homeen kasvualustoina. Pahimmillaan iv-kanavat voivat olla lähes umpeenmuurautuneita ennen kuin ongelmiin havahdutaan. Iv-koneen ongelmat voidaan havaita myös huoneilman kosteuden lisääntymisestä; ikkunat saattavat huuruuntua eivätkä pyykit kuivu.

Ilmastointikanavien puhdistuksesta

Olipa kysymyksessä tulo- tai poistoilmajärjestelmä tai yleensäkin koneellinen ilmanvaihto, vaatii se säännöllisiä puhdistuksia ja huoltotoimenpiteitä toimiakseen niin, että sisäilma on puhdasta ja terveellistä. Vain hallittu ilmanvaihto on terveellinen ja energiaystävällinen. Hallittu ilmanvaihto on mahdollista saavuttaa vain; hyvin puhdistetun, oikein säädetyn, tasapainoisesti toimivan jasäännöllisesti huolletun ilmanvaihtojärjestelmän avulla.

Säännöllisesti huollettu ilmanvaihtojärjestelmä ehkäisee myös rakennuksen sairastumista, säästää energiaa ja edistää paloturvallisuutta. Suositus omakotitalojen iv-kanavistojen puhdistusväliksi on 5-10 vuotta.

ILMASTOINTIKANAVANUOHOUS OIKEUTTAA KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN.

Vähennys on 45 % työkustannuksista (max. 2000e / oikeutettu henkilö).

Palaa takaisin