Mittaukset

Pinta- ja rakennekosteuden mittaukset

Pintakosteusmittaus

Mittaukset rakenteista. Pintakosteusmittauksella tarkastellaan rakenteiden kosteustilaa rakennetta rikkomattomin menetelmin. Pintakosteusmittauksen perusteella saadaan selvitettyä rakenteen tarkempi tutkimustarve, esim. rakennekosteuden mittaus ja korjaustoimenpiteiden karkea laajuus ennen purkutöitä. Osaavissa käsissä pintakosteusmittaimellakin voidaan saada riittävästi tietoa tarvittavista toimenpiteistä.

Rakennekosteusmittaus uudis- ja korjausrakentamisessa

Uudis- ja korjausrakentamisessa rakennekosteusmittauksilla voidaan varmistua rakenteiden riittävästä kuivuudesta ennen pinnoituksia. Kivirakenteille kosteusmittaus suoritetaan porareikä- tai näytepalamenetelmällä ”RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus” ohjeen mukaisesti. Puurakenteilla käytetään ns. piikkimittausta.


Rakenteista tehtävillä mittauksilla selvitetään seuraavaa:
 • Onko rakenteessa ylimääräistä kosteutta
 • Mihin suuntaan kosteus rakenteessa liikkuu ja mistä suunnasta sitä on tullut
 • Vaurion syy ja laajuus
 • Kuivaustarve
 • Uudisrakennuskohteissa yleisimpiä kohteita ovat betonilattiat ja -seinät, joiden rakennekosteutta mitataan, jotta tiedetään milloin lattiat voidaan päällystää.
Vahinkokartoitukset:

Prodeskon vahinkokartoitus paikallistaa huoneistossanne tai rakennuksessanne tapahtuneen vuoto- / vesivahingon vaurioalueen laajuuden mahdollisimman tarkasti. Vahinkoalueen laajuus selviää purkutöiden yhteydessä.

Tilata voi kun:
 • Havaitsette asunnossanne outoja hajuja
 • Seiniin, lattiaan tai kattoon ilmaantuu värimuutoksia
 • Saatte asunnossanne erilaisia ärsytysoireita
 • Vesimittari pyörii ilman pesukoneiden tai vesikalusteiden käyttöä
 • Lattia lämpenee sellaisilta alueilta, joissa se ei ole aiemmin ollut lämmin
 • Vedenkulutus kasvaa tai lisääntyy voimakkaasti.

Vahinkokartoituksista saatujen tuloksien perusteella on teidän hyvä lähteä suunnittelemaan tarvittavia korjaustoimia asiantuntijoidemme kanssa. Kartoituksissa saadaan myös kiinni aktiiviset vuotovahingon aiheuttajat, joihin voidaan siten nopeasti puuttua.


Kartoituksissa käyttämiämme tutkimusvälineitä ovat muun muassa:
 • Lämpökamera FLIR T620
 • Pintakosteusmittarit
 • Rakennekosteusmittari
 • Puunkosteusmittari
 • Lämpökamera
 • Viemäreiden tv-kuvauslaitteet
 • Endoskooppi
 • Sähkö-/kaapelitutka

Palaa takaisin