Kuivasavudesinfiointi

Kuivasavudesinfiointi

Mihin kuivasavudesinfiointia käytetään?

Kuivasavudesinfiointi: Kuivasavudesinfiointia käytetään; Homeiden tuhoamiseen, sekä kellarimaisen-, tupakan-, viemärin-, savun- ja mädän hajun poistoon.

Mikro- organismeja, kuten homeita ja niiden itiöitä voidaan tuhota hapettamalla. Kemiallisesti tapahtuva hapettaminen on tehokas desinfektiomenetelmä käytettäväksi kosteus- ja homevauriosaneerausten yhteydessä. Samalla se poistaa myös vaurioon liittyvät hajut, kuten ”kellarinhajun”. Myös ilmastointilaitteista voidaan puhdistuksen jälkeen hajut poistaa kuivasavulla, esimerkiksi tulipalon jälkeen.

Tuoreiden elintarvikkeiden ja myös tupakan savun haju muuttuvat niiden joutuessa kosketuksiin ilman kanssa. Tämä merkitsee niiden hapettumista. Erityisen herkkiä hapettumiselle ovat orgaaniset, rikkipitoiset (mädän haju), typpipitoiset, (kalan haju) ja fenolipitoiset (savunhaju) orgaaniset yhdisteet.

Kuivasavudesinfioinnissa tuotetaan erittäin hienojakoista aerosolisumua (pisarakoko alle 10 mikronia). Tämä mahdollistaa kemikaalien erittäin tehokkaan tunkeutumisen pinnan hienoimpiinkin huokosiin ja halkeamiin sekä rakennuksessa oleviin erilaisiin onkaloihin ja rakenteisiin, joista esim. kaikkia homeitiöitä on mahdotonta tarkimmallakaan siivouksella poistaa.

Sumun laskeutuessa ja levitessä pinnoille muodostuu aineen muodostava ohut, näkymätön kemikaalikalvo. Tämä kalvo sitoo mikrobit ja homeitiöt. Aineen sisältämät hapettavat ainesosat hajottavat nämä mikro-organismit hapettamalla.

Mitä kuivasavu tekee?

Kuivasavulla on erityisen hyvätunkeutumiskyky erilaisiin pintoihin ja rakenteisiin, joissa myös home viihtyy. Kuivasavu hapettaa kasvavan homeen tuottamia hajumolekyylejä ja tuhoaa homerihmastoja ja -itiöitä. Hapettuessaan orgaanisten materiaalien kanssa kuivasavu muuttuu harmittomaksi alkoholiksi, joka häviää haihtumalla pinnoilta tuuletusoloista riippuen 1-3 viikossa.

Menetelmässä käytettävän optimaalisen kemikaalimäärän ja käyttöturvallisuuden ansiosta kuivasavumenetelmä soveltuu erityisen hyvin kaikenlaisten tilojen käsittelyyn; myös sellaisten tilojen käsittelyyn, joihin on päästävä mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen. Kuivasavu on esim. otsonilla tapahtuvaa käsittelyä huomattavasti turvallisempi, myös oheisvaikutusriskit ovat selvästi pienemmät. Kuivasavudesinfioinnissa tuotettava sumu on erittäin ”kuivaa”, mikä on myös huomattava etu, koska saneerattavissa tiloissa on jo usein muutenkin liikaa kosteutta, joten tämä menetelmä ei sitä enää ainakaan lisää.

Palaa takaisin