Kosteusmittaus

Pinta- ja rakennekosteuden mittaukset

Pintakosteusmittaus

Pintakosteusmittauksella tarkastellaan rakenteiden kosteustilaa rakennetta rikkomattomin menetelmin. Pintakosteusmittauksen perusteella saadaan selvitettyä rakenteen tarkempi tutkimustarve, esim. rakennekosteuden mittaus ja korjaustoimenpiteiden karkea laajuus ennen purkutöitä. Osaavissa käsissä pintakosteusmittaimellakin voidaan saada riittävästi tietoa tarvittavista toimenpiteistä.

Rakennekosteuden tarkistusmittaus

Hetkellisellä rakennekosteuden tarkistusmittauksella rakenteen kosteuspitoisuus selvitetään kullekin rakennusmateriaalille soveltuvalla mittausmenetelmällä kuten esimerkiksi muovimattojen alta ns. viiltomittauksin. Mittaus edellyttää tavallisesti pintamateriaalin rikkovia toimenpiteitä. Mittaustuloksen perusteella voidaan arvioida onko rakenteen kosteuspitoisuus kyseiselle materiaalille/rakenteelle haitallinen.

Rakennekosteusmittaus uudis- ja korjausrakentamisessa

Uudis- ja korjausrakentamisessa rakennekosteusmittauksilla voidaan varmistua rakenteiden riittävästä kuivuudesta ennen pinnoituksia. Kivirakenteille kosteusmittaus suoritetaan porareikä- tai näytepalamenetelmällä “RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus” ohjeen mukaisesti. Puurakenteilla käytetään ns. piikkimittausta.

Rakenteista tehtävillä mittauksilla selvitetään:

  • Onko rakenteessa ylimääräistä kosteutta
  • Mihin suuntaan kosteus rakenteessa liikkuu ja mistä suunnasta sitä on tullut
  • Vaurion syy ja laajuus
  • Kuivaustarve

Uudisrakennuskohteissa yleisimpiä kohteita ovat betonilattiat ja -seinät, joiden rakennekosteutta mitataan, jotta tiedetään milloin lattiat voidaan päällystää.